Українська (UA)

English (UK)

Русский (RU)

Home

Y_O_Hoshovskiy Klymyshyn

ГОШОВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Завідувач кафедри педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор психологічних наук, професор. Член спеціалізованої вченої ради К 26.133.04 у Київському університеті імені Бориса Грінченка, вченої та професорської ради у СНУ імені Лесі Українки. Автор 130 наукових публікацій, серед яких: 2 монографії «Самосвідомість і образ Я депривованих підлітків», «Ресоціалізація депривованої особистості», розділ у колективній монографії «Вивчення особистості під­літка», 16 навчально-методичних посібників, найвагоміші з яких «Психологія деривації» (гриф МОНмолодьспорту), «Семінарій з курсу «Загальна психологія», «Лонгітюдне вивчення особистості підлітка», «Соціальна педагогічна психологія: збірник завдань і вправ», «Експериментальна психологія», «Психологія спорту», «Психологія девіантної поведінки» та ін. Засновник і координатор наукової школи «Психогенеза депривованої особистості» (вивчення психологічної специфіки вікового становлення особистості у деприваційній парадигмі «онтогенез-дизонтогенез» (спотворений, сповільнений, затриманий та ін. розвиток), керівник фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету за темою «Психогенеза ревіталізації депривованої особистості». Керує науковими роботами 5 аспірантів та 4 здобувачів наукового ступеню. Досліджує психолого-педагогічні проблеми ресоціалізації (психореабілітації, реадаптації, ревіталізації, соціорекреації, інкультурації) депривованої особистості з різними видами обмежень (депривація – психічна, соціальна, сенсорна, материнська, сімейна, сексуальна, комунікативна, інформаційна, перцептивна, когнітивна, афективна (емоційна), екстремальна, економічна (матеріальна), професійна, закладова, духовно-соматична, організмічна, субетнічна, депривація сну та ін.) у різнотипних освітніх системах.

Зв'язок з проф. Гошовським Я.О.

Follow me on Academia.edu