Українська (UA)

English (UK)

Русский (RU)

Home

Y_M_Shvalb Shvalb

ШВАЛБ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Розробив цілісну систему професійної підготовки соціальних працівників, яка базується на впровадженні новітніх психолого-педагогічних технологій у процес навчання студентів. Серед них провідне місце посідають технології, що пов’язані з розвитком особистості у процесі навчання, її професіогенезом та особистісним зростанням. Ці новітні розробки знайшли відображення у низці теоретичних та методологічних публікацій, присвячених цілям, змісту та методам підготовки соціальних працівників. Ю.М.Швалб є визнаним фахівцем у галузі соціальної, педагогічної та вікової психології, одним із фундаторів психології соціальної роботи в Україні. За його активним сприянням до переліку спеціальностей, що зареєстровані ВАК України, введено спеціальність «психологія соціальної роботи» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

Зв'язок з проф. Швалбом Ю.М.

Follow me on Academia.edu