Українська (UA)

English (UK)

Русский (RU)

Home

V_V_Rybalka Rybalka

РИБАЛКА ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ

доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. В. В. Рибалка є автором понад 420 наукових робіт з психології. Він є членом редколегій п'яти наукових журналів психолого-педагогічного спрямування. За його науковим керівництвом захищено 14 кандидатських і 1 докторська дисертації.

Зв'язок з проф. Рибалкою В.В.

Follow me on Academia.edu