ЗМІСТ

 

Персонологічні моделі та концепції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емпіричні дослідження в прикладній психології особистості

 
Георгій Балл

Успішність обдарованої людини у контексті її взаємодії із соціокультурним середовищем

5

Світлана Гуцол

Роль міфу в  процесі самопроектування особистості

15

Світлана Кузікова

Модель психологічної корекції кризи підліткового віку (англ. мовою)       

24

Леонід Левіт

Евдемонізм проти екзистенціалізму: ще раз про цінності і сенс життя (рос. мовою)........................................................

33

Олексій Колісник

Методологічні основи концепції духовного саморозвитку особистості

48

Анжела Пасніченко

Рівні психічного розвитку особистості

56

Людмила Прокопів

Суб’єкт-орієнтована модель психокорекції гіперактивності дошкільників...............................................

70

 

Зіновія Карпенко

Експозиція ментальних схем і копінгів у романі-сповіді Світлани Алексієвич «Час

секонд хенд» (англ. мовою)

80

Ольга Климишин

Особливості організації та надання християнсько-психологічної допомоги

учасникам АТО

90

Світлана Яланська

Психологічні перспективи розвитку толерантності особистості в освітньому

середовищі

100

Олексій Поліщук

Психотехніка оптимізації прийняття рішень у ситуації стресу....................................................................................

109


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні студії актуальних персонологіч- них проблем

 
Наталія Орішко

Емпіричне дослідження індивідуальних стратегій самовдосконалення особистості в

юнацькому віці

118

Світлана Собкова

Психологічні та культурні аспекти міжетнічної взаємодії в студентському середовищі

126

Олександра Ніздрань

Впровадження позитивної психотерапії у програму підтримки психологічного здоров’я осіб з низьким економічним статусом

141

Інеса Гуляс

Аксіопсихологічне проектування: профіль аналізу проблеми

151

Тетяна Дзюба

Аксіопсихологічні аспекти професійного здоров’я особистості

169

Надія Когутяк

Закономірності перцептивного розвитку в ранньому онтогенезі: на межі нормативів     

182

Василь Шусть

Еволюція ціннісної сфери людських спільнот: від соціальності заради виживання до

пріоритетів політичності

191

Євген Карпенко

Значення емоційної компетентності особистості в дискурсі життєтворення

198

Олександр Бреусенко-Кузнецов

Патологія особистості в теоретичних побудовах представників вітчизняної метафізичної традиції в психології (рос. мовою)

208

Тетяна Пільгук

Творча компетентність молодого вчителя як фактор професійного становлення

215

НАШІ АВТОРИ

223

CONTENTS

225