ЗМІСТ
                                                                                                                        Contents                     Home_Головна сторінка
Теоретико-методологічні проблеми персонології

Олена Злобіна

До проблеми емпіричної верифікації аксіомоделей особистості
5

Анжеліка Шамне

Теоретико-методологічний аналіз психосоціальної проблеми в контексті опозиції внутрішнє-зовнішнє
15

Світлана Прахова

Теоретико-методологічний аналіз проблеми фрустрації на сторінках сучасних українських та російських періодичних видань
28
Соціальна і політична психологія особистості

Лариса Заграй

Гендерний досвід особистості в сучасному фрагментаризованому світі
39

Лідія Тимків

Формування адаптивної культури особистості та методи її визначення
46

Зіновія Карпенко

Аксіопсихологічне спростування деструктивних ідеологем тоталітарних соціумів
55

Володимир Мицько

Семантико-статистичний аналіз вживання "деструктивних" лексем користувачами веб-сайтів)
67
Екзистенцій-но-феномено-логічна психологія особистості

Алла Олійник

Житєєдайність гуманістично-регілійного смислу існування у протидії суїцидальним тенденціям у середовищі студентської молоді
81

Євген Карпенко

Методологічні настанови щодо вивчення емоційного інтелекту в парадигмі позитивної психотерапії
90

Христина Луканюк

Глибинно-психологічні засади духовного зростання особистості
98
Психодіагностика та когнітивна психологія особистості

Anatolii Paliy

Actual problems and contradictions diagnosis of mental giftedness individuality
107

Надія Когутяк

Методологічні пошуки в діагностичних дослідженнях типових когнітивних дефіцитів при розладах спектру аутизму
120

Юлія Карп'юк

Теоретичні та практичні аспекти виявлення дітей молодшого шкільного віку з ознаками розумової обдарованості
133

Анатолій Палій, Лідія Цимбаліста

Вплив латералізації на вивчення іноземних мов дітьми дошкільного віку
146
Педагогічна та вікова психологія особистості

Світлана Литвин-Кіндратюк

Дискурсивний вимір морально-етикетної компетентності особистості
157

Зоряна Ковальчук

Генетично-психологічне трактування оптимізації педагогічної взаємодії
167

Lyudmyla Makarova

School psychological service: history and prospects
176

Ганна Карпенко

Застосування інноваційних технологій  для формування іншомовної професійної комунікативної компетентності
187

Олександр Шульженко

Транспективний підхід і біографічний метод у навчанні шкільного курсу історії
195
НАШІ АВТОРИ 203
CONTENTS 205
Home