ЗМІСТ

НА ГОЛОВНУ СТОРІНКУ

 

 

 

 

Zinovia Karpenko

Psychological peculiarities of valuable self-determination of junior pupils

 

 

5

 

Мирослава Гасюк

Вплив фактору сімейного стану на суб’єктно-ціннісні особливості самоактуалізації жіноцтва

 

 

13

 

Василь Голован

Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів у крос-культурному вимірі

 

 

22

 

Галина Гончаровська

Проблема становлення особистості студентів – практичних психологів у процесі формування їх готовності до майбутньої діяльності з дітьми дошкільного віку

 

 

32

 

Інеса Гуляс

Розвиток перфекціоністських настанов у процесі професійної підготовки майбутніх практичних психологів

 

 

40

 

Василь Житарюк

Аксіопсихологічні передумови розвитку моральності молодших школярів

 

 

50

 

Євген Карпенко

Суб’єктно-ціннісні особливості процесу самоактуалізації особистості

 

 

59

 

Ольга Климишин

Християнсько-психологічні основи розвитку духовності особистості

 

 

69

 

Надія Когутяк

Аксіопсихологічні механізми становлення автентичності особистості в період життєвої кризи

 

 

79

 

Оксана Кормило

Емоційно-ціннісні чинники оптимізації учіння молодших школярів

 

 

88

 

 

Володимир Мицько

Психодинамічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів

 

99

 

Ірина Міхіна

Терапевтична метафора як засіб розвитку творчих здібностей дошкільників у процесії їх аксіокорекції

 

 

109

 

Наталя Назарук

Каузально-телеологічний формат профілактики "професійного вигорання" вчителя

 

119

 

Оксана Паркулаб

Феноменологічний аналіз у віковому екзистенційному консультуванні та його аксіологічні акценти

 

 

129

 

Галина Радчук

Психологічні засади професійного аксіогенезу особистості

 

 

138

 

Лілія Романкова

Моделювання конфліктних ситуацій як засіб аксіокорекції міжособистісних стосунків у педагогічному колективі

 

 

151

 

Алла Сімак

Аксіопсихологічна детермінація копінг-поведінки підлітків-акцентуантів

 

 

159

 

Віктор Сіткар

Вплив субкультури на соціальне виховання особистості

 

 

169

 

 

Владислав Сметаняк

Психологічні особливості ціннісного самовизначення особистості у ранній юності

 

 

177

 

Дар’я Черенщикова

Аксіокорекція педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах засобами позитивної психотерапії

 

 

184

 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 

 

Олена Донченко

Вступ до "Архетипового менеджменту"

 

 

195

 

Лідія Мойсеєнко

Психологія розуміння як наскрізного процесу творчого математичного мислення

 

 

204

 

Світлана Литвин-Кіндратюк

Психологічні конфігурації новітньої та традиційної естетики повсякденності

 

221

 

 

 

 

Наші автори

 

 

Титульна сторінка

 

 

Contents                                                            На головну сторінку