Українська (UA)

English (UK)

Русский (RU)

Психологія особистості

емблема університету

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Філософський факультет

Науково-дослідний центр "Психологія розвитку особистості"

кафедра педагогічної та вікової психології

* * *

 

ISSN 2309-785X

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

 

Науковий

теоретико-методологічний і прикладний

психологічний журнал

НОМЕРИ:

2010 (1)
2011 (2)
2012 (3)
2013 (4)
2014 (5)
2015 (6)
2016 (7)

Чекаємо на Ваші матеріали!!!

Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі «Психологія особистості»

 

 

Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал

 

""

 
Видається з 2010 року

 
Засновник: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 16532 – 5004 Р, видане 24 березня 2010 року Міністерством юстиції України

Науковий журнал "Психологія особистості" включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 893 від 04.07.2013 р.)

Передплатний індекс: 86123

* * *

Журнал індексується в наступних наукометричних системах (базах даних):

Google Академія

Google Академія - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

Українські наукові журнали

Українські наукові журнали

PKP

Наукова періодика України (PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT)

POL-index

Index Copernicus International - Polish Scholarly Bibliography (Polska Bibliografia Naukowa)

Сitefactor

CiteFactor - Academic scientific journals indexing

ASI

ASI - Advanced Science Index

Researchbib

Researchbib - Academic resource index

 

 

Адреса редакції:

76025, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57, к. 518,

телефони:    + 38-0342-59-61-36

+ 38-067-49-51-322

e-mail: karpenkozs@ukr.net

 

Редакційна колегія:

З.С. Карпенко (гол. ред., Івано-Франківськ),

О. Богдашина (Лідс, Великобританія), І.С. Булах (Київ),

В.О. Васютинський (Київ), Ж.П. Вірна (Луцьк), Т.В. Говорун (Київ),

П.П. Горностай (Київ), Я.О. Гошовський (Луцьк), Г.С. Грибенюк (Черкаси),

М.С. Гусельцева (Москва, Росія), І.В. Данилюк (Київ), Л.П. Заграй (Івано-Франківськ),

Л.В. Засєкіна (Луцьк), О.Г. Злобіна (Київ), Н.Ф. Каліна (Сімферополь), О.А. Ліщинська (Київ),

Л.А. Мойсеєнко (Івано-Франківськ), В.П. Москалець (Івано-Франківськ),

Г.К. Радчук (Тернопіль), В.В. Рибалка (Київ), М.В. Савчин (Дрогобич), А.В. Фурман (Тернопіль),

Н.В. Хазратова (Київ), Ю.М. Швалб (Київ), Н.Ф. Шевченко (Запоріжжя),

Ю.Р. Сидорик (відп. секретар, Івано-Франківськ),

* * *

Редакційна рада:

І.Є. Цепенда (Івано-Франківськ), Г.О. Балл (Київ), І.Д. Бех (Київ), І.М. Гоян (Івано-Франківськ), С.Д. Максименко (Київ), І.Д. Пасічник (Острог),

Е.Л. Носенко (Дніпропетровськ), М.М. Слюсаревський (Київ),

В.О. Татенко (Київ), Т.М. Титаренко (Київ), Н.В. Чепелєва (Київ), Т.С. Яценко (Ялта).

* * *

* * *

Усі друковані статті пройшли процедури рецензування,

експертного і конкурсного відбору

 

 

зв'язок з редколегією

Tweet
Твитнуть
Follow @Axiopsychology Flag Counter ID196736

початок

Ліцензія Creative Commons
Твір "Психологія особистості (журнал)", створений Карпенко З.С. (головний редактор) ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна - Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.
Засновано на творі з http://ps.pu.if.ua/.
Права, що виходять за рамки цієї ліцензії доступні за адресою karpenkozs@ukr.net. Всі права захищено. При копіюванні інформації ви маєте розмістити посилання на сторінку з якої скопійовано інформацію.